ដំណើរជីវិត​របស់ខ្ញុំ

​​​              ខ្ញុំមានកំណេីតនៅភូមិដាច់ស្រយ៉ាលមួយនៃទឹកដីខេត្តស្វាយរៀង ក្នុងត្រកូលកសិករ។​ ឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមជាច្រេីនទស្សវត្សរ៍នៅកម្ពុជា បានបន្សល់ទុកនូវភាពក្រីក្រលំបាកសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនៅសម័យនោះ ដែលតម្រូវអោយខ្ញុំត្រូវហែលឆ្លង និងភ្លក់រសជាតិនៃការតស៊ូ ដ៏សែនជូចត់ សម្រាប់ជីវិតនៅវ័យកុមារ។