05-08-2017

2 ថ្ងៃ

per person /
$

35

កម្មវិធីបោះជំរុំសិក្សា (ILEARN Camp) ប្រធានបទ៖ «ច្បាប់ទាក់ទាញ/Law of Attraction»

Teacher

ព្រាប កុល

Category

CAM

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

IQ + EQ + Energy + Physical actions = Success and Happiness ប្រាជ្ញា+អារម្មណ៍+ថាមពល+សកម្មភាពនៃរាងកាយ = ជោគជ័យ និងសុភមង្គល
ចង់រៀន? សូមអានពត៌មានខាង៖  ឧ៌កាសចូលរួមការបោះជំរុំរៀនសូត្រ ILEARN Camp សម្រាប់ខែសីហា
ប្រធានបទ៖ «ច្បាប់ទាក់ទាញ/Law of Attraction»
គោលបំណង៖ យល់ដឹង និងចេះអនុវត្តច្បាប់ទាក់ទាញដើម្បីបង្កើត និងបង្កើនភាពជោគជ័យ ក្តីសុខ និងភាពរីករាយក្នុងជីវិត។
បង្រៀនដោយ៖ ព្រាប កុល
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ 5-6 ខែសីហា 2017
ទីកន្លែង៖ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល (២២ គីឡូមែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញ)
ការចំណាយ៖​ បរិចាក 35$ (សម្រាប់ចំណាយលើការធ្វើដំណើរទៅមក អាហារ ៥ ពេល អាហារសម្រន់ ការស្នាក់នៅ ទឹក​ ភ្លើង សេវាពលកម្មនៃជំនួយការ ។ល។
ការចុះឈ្មោះ៖ សូមបំពេញទម្រង់ចុះឈ្មោះដោយចុចលើបូតុង Book៖
លេខទំនាក់ទំនង៖ ០១០ ៥០៥ ៥៥៧ / ០១២ ៨១៨ ៦៩៣
*ចំនួនមានកំណត់ អ្នកចុះឈ្មោះបានមុនគេ នឹងទទួលបានកន្លែងមុនគេ។

Our Main Teachers

ព្រាប កុល

នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតំលាភាពកម្ពុជា
VIEW PROFILE

IQ + EQ + Energy + Physical actions = Success and Happiness ប្រាជ្ញា+អារម្មណ៍+ថាមពល+សកម្មភាពនៃរាងកាយ = ជោគជ័យ ...

Price : 35 $

Max Availability : 25

Location : ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល (២២ គីឡូមែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញ)

Question