ចង់​បាន​សៀវភៅ​ជោគជ័យ និង​អត្ថន័យ​ជីវិត ដែល​និពន្ធ​ដោយ​លោក ព្រាប កុល សូម​ទូរស័ព្ទ​មក​លេខ ០១២ ៦១៣១៣១

read more

បទបង្ហាញអំពី «លក្ខណ:សម្បត្តិនៃអ្នកដឹកនាំល្អ» ក្នុងវិទិកាយុវជន ថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា ២០១៦

Blog Content Khmer

  • ដំណើរជីវិត​របស់ខ្ញុំ

    ​​​              ខ្ញុំមានកំណេីតនៅភូមិដាច់ស្រយ៉ាលមួយនៃទឹកដីខេត្តស្វាយរៀង ក្នុងត្រកូលកសិករ។​ ឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមជាច្រេីនទស្សវត្សរ៍នៅកម្ពុជា បានបន្សល់ទុកនូវភាពក្រីក្រលំបាកសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនៅសម័យនោះ ដែលតម្រូវអោយខ្ញុំត្រូវហែលឆ្លង និងភ្លក់រសជាតិនៃការតស៊ូ ដ៏សែនជូចត់ សម្រាប់ជីវិតនៅវ័យកុមារ។ ខុសពីកុមារជាច្រេីននាក់ទៀត ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នានាពេលនោះ ខ្ញុំបានបម្លែងជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមតាំងពីអាយុ ១៣ឆ្នាំហេីយបានក្លាយជាបុគ្គលឆ្នេីមមួយរូប និងមានការទទួលស្គាល់ពីសង្គមជាតិ និងពីឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងវ័យត្រឹមតែជាង ២០ ឆ្នាំតាមរយៈការបង្ហាញសមត្ថភាព ស្នាដៃ និងសមិទ្ធិផលការងារអាជីពរបស់លោកជាមួយនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិជាច្រេីនដូចជាៈ សហភាពអឺរ៉ុប  វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិ (NDI) ធនាគារពិភពលោក  អង្គការសហប្រជាជាតិ   មជ្ឈមណ្ឌល OXFORD  ដេីម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃចក្រភពអង់គ្លេស និងអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ។ល។ ...

Blog Content English